Bijeenkomst Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland

Bijeenkomst Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland

VRIJDAGOCHTEND  11 Sept 2020 (9:00 – 13:00)

Van der Valk Hotel – Utrecht

Op deze dag worden de laatste inzichten gedeeld door professionals op het gebied van de toepassing van cfDNA/ctDNA/liquid biopsy.