Medicijnen werken bij veel patiënten niet goed

Van alle patiënten loopt 10 tot 20 procent het risico dat geneesmiddelen niet goed werken doordat hun lever medicijnen verkeerd afbreekt.

Dat kan ernstige, soms levensbedreigende gevolgen hebben. Die patiënten hebben minder of juist meer dan de standaard dosis nodig, maar zij weten dat meestal niet. Een dna-test kan uitsluitsel geven.

Een dna-test kan uitsluitsel geven.

BRON ARTIKELhttps://www6.erasmusmc.nl/akc/diagnostiek/farmacogenetica/