Nieuwe app voor Farmacogenetica Profiel

Erasmus MC heeft per 10 januari een app beschikbaar waarin DNA paspoorten die bij het Erasmus MC zijn gemaakt, onder een code-nummer bekeken kunnen worden op een smartphone.

Hierbij is dan ook gelijk alle medicatie zichtbaar in relatie tot de DNA informatie. De app is te vinden onder “Farmacogenetica Profiel” in de Apple Appstore en in de Android Google Playstore. Dit is mogelijk gemaakt door een exclusieve samenwerking tussen het Internationaal Expertisecentrum Farmacogenetica van de Afdeling Klinische Chemie van het Erasmus MC en de firma iGene.

Als u via uw behandelaar een farmacogenetisch profiel laat maken bij het Erasmus MC in Rotterdam, dan kunt u met deze app uw uitslagen direct raadplegen. Zo heeft u uw profiel altijd bij de hand. Daarnaast heeft u het voordeel dat er updates plaatsvinden in het geval er nieuwe medicatie wordt toegevoegd of de doseringsadviezen worden aangescherpt.

U kunt bovendien een DNA rapport opvragen in pdf format, toegestuurd naar uw email adres. Voor patienten die hun paspoort in 2020 bij het Erasmus MC hebben laten maken, is het mogelijk om dit als nog in de App op te nemen. Stuurt u dan een email naar: farmacogenetica@erasmusmc.nl met daarin uw naam, geboortedatum en datum uitgifte Erasmus MC Paspoort.

Uw DNA-paspoort gegevens in de App zijn anoniem, en alleen gekoppeld via een uniek codenummer. Download nu de app voor Android of uit de Apple Store.


Wat is Farmacogenetica?
Farmacogenetica is het onderzoek van DNA om in te schatten hoe snel geneesmiddelen worden afgebroken door het lichaam. Het doel is vaststellen wat de juiste dosering is per persoon, op basis van een DNA-profiel: Medicatie op Maat.

Afbraak van geneesmiddelen
Geneesmiddelen worden afgebroken in de lever. Het lichaam doet dat om te beschermen tegen vreemde stoffen. De concentratie van geneesmiddelen in het bloed wordt bepaald door de dosis die u krijgt voorgeschreven en hoe snel het lichaam deze middelen afbreekt. Het risico op bijwerkingen alsook de effectiviteit van een geneesmiddel zijn vaak gekoppeld aan een juiste bloedspiegel. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen wordt ervan uitgegaan dat iedereen geneesmiddelen met dezelfde snelheid kan afbreken (metaboliseren). Dat is echter niet het geval: de enzymen die hiervoor zorgdragen, zijn niet bij iedereen in gelijke mate aanwezig. Erfelijkheid speelt hierbij een belangrijke rol. Een DNA-test kan aantonen welke enzymen iemand wel, en welke enzymen iemand niet heeft.

Hoe aan te vragen?
Via specialist, huisarts of eventueel apotheker. Let op het vermelden van de AGB-code op de aanvraag! De bepalingen kunnen gedaan worden uit bloed of wangslijmvlies. Bij het dichtstbijzijnde bloedafname lab kan bloed afgenomen worden en vervolgens samen met het aanvraagformulier opgestuurd worden naar het Erasmus MC.

Download app voor Android of uit de Apple Store.