Informatie per gen

Effecten per gen

CYP1A2


O.a. antidepressiva, clozapine, naproxen

Meer info


CYP2B6


Bupropion, efavirenz, nevirapine

Meer info


CYP2C8
Wordt aan gewerkt

Meer info


CYP2C9


O.a. Acenocoumarol, diclofenac, ibuprofen

Meer info


CYP2C19


O.a. Amitryptiline, clobazam, diazepam

Meer info


CYP2D6
O.a. antidepressiva, antipsychotica, beta-blokkers, pijnmedicatie, tamoxifen


CYP3A4


Betrokken bij metabolisme van 50% van alle geneesmiddelen

Meer info


CYP3A5


O.a. Tacrolimus, vincristine

Meer info


ABCB1
Wordt aan gewerkt


DPYD / DPD


DPYD is het gen dat codeert voor dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)

Meer info


HLA-A*3101
Wordt aan gewerkt


HLA-B*1502

Carbamazepine

Meer info


HLA-B*5701 genotypering
Abacavir (verplichte test voor gebruik)

Meer info


IL28B
PEG-IFN/ribavirine therapie bij Hepatitis C


Pseudocholinesterase


O.a. Succinylcholine, mivacurium

Meer info


SLCO1B1 (OATP1B1)
Transporter voor o.a. statines

Meer info


TPMT


O.a. Azathioprine en 6-mercaptopurine

Meer info


UGT1A1
O.a. Irinotecan


VKORC1 (coumarine resistentie)
O.a. Acenocoumarol, fenprocoumon, warfarine

Meer info