Test aanvragen

Uw behandelaar of huisarts kan een farmacogenetische test voor u aanvragen bij het Nederlands Expertise Centrum Farmacogenetica Erasmus MC Rotterdam, of bij een van de aangesloten laboratoria van het Netwerk Klinisch Farmacogenetica Nederlands.

Hiervoor kunt u bij uw huisarts of een ziekenhuis bij u in de buurt bloed laten afnemen. Dit bloed kan dan door de prikpost naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden gezonden, die het dan kan doorsturen naar één van de onderstaande laboratoria van het Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland. 

Het helpt  daarbij om het aanvraagformulier van het uitvoerende laboratorium van te voren te downloaden, uit te printen en in te laten vullen door uw huisarts of behandelend arts, (uw gegevens, geneesmiddel, reden van aanvraag) zodat het ziekenhuis of prikpost waar uw bloed wordt afgenomen dit kan doorsturen naar het uitvoerende ziekenhuislaboratorium.

Een farmacogenetische test kan worden aangevraagd via uw specialist of huisarts. Uw apotheker beschikt over informatie over hoe doseringen van medicijnen kunnen worden aangepast aan uw DNA profiel. 

U wordt op basis van uw DNA profiel meestal nu niet fout behandeld. Echter, een farmacogenetische test kan helpen bij het sneller en beter instellen op therapie. Maar net als bij de huidige medicijnen blijft er een kans bestaan dat u toch bijwerkingen ondervindt, of geen effect heeft.  Dit komt omdat er ook nog andere oorzaken een rol kunnen spelen. Met een farmacogenetische test heeft u in ieder geval wel de invloed van uw persoonlijke DNA profiel in kaart.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wijzig nooit eigenhandig uw medicatie. Ga voor het effect van uw farmacogenetisch profiel altijd te rade bij uw specialist en/of uw apotheker.

VEELGESTELDE VRAGEN